Ett liv med offentlig sektor

Ett liv med offentlig sektor

16. januar 2018 Lånekassen 0

 

Du er student, du får barn, du skal ha foreldrepenger, barnet skal på helsekontroll, det skal søkes om barnehageplass og du skal ha barnetrygd. Dette er bare et lite utsnitt fra et liv, hvor du må forholde deg til mange offentlige instanser. Hva skal til for at det offentlige kan vri dagens sektorinndelte masseforvaltning over til en digital masseindividualisering? Hvordan får vi fart på en masseproduksjon av tjenester som er helhetlig presentert, aktive og tilpasset innbyggernes behov?

Kronikk i Dagens Næringsliv 16. januar 2018.

Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Dersom vi skal ta brukerinvolvering på alvor, må vi se hele mennesket ved å sette tjenestene inn i et livshendelsesperspektiv. Med riktig bruk av data og rett teknologi kan det offentlige gi innbyggerne tjenester som møter dem der de er i livene sine, og som enkelt gir dem det de har rett på. Men skal vi få til prosesser og tjenester som transformerer måten innbyggerne forholder seg til offentlig sektor på, må endringene både skje raskere og koste mindre. Nøkkelen til å få til dette er vilje og evne til samarbeid, og at man er åpen for nytenking på tvers av departementer, etater og forvaltningsnivåer.

Fram til nå har offentlig sektor vært opptatt av å tilby likeverdige tjenester som muliggjør masseforvaltning. Dette er nå under press. Med mulighetene data og digitale verktøy gir, vil likeverdighet i framtida bety mer individuelt tilpassede tjenester for innbyggerne. Likhetsbegrepet vil derfor få et annet innhold, der ønsket effekt og den enkeltes behov blir viktigere.

En trend i tiden er at standardbrukeren forsvinner. Innenfor utdanningssektoren ser vi for eksempel at betegnelsen «student» dekker et stadig større mangfold av livssituasjoner. Innbyggerne krever helhetlige løsninger som er tilpasset sine individuelle behov. De krever også integrerte tjenester basert på livshendelser, hvor rettigheter kommer automatisk eller presenteres som muligheter i en relevant helhet.

En framtidsrettet brukerorientering fordrer at vi går fra digital masseforvaltning til digital masseindividualisering, det vil si en masseproduksjon av tjenester som er fleksible når det gjelder innbyggernes behov. Skal vi få til dette, må vi tenke utover teknologien og frikoble oss fra eksisterende hierarkier og ansvarsområder. Vi må danne dynamiske nettverk som muliggjør én brukeropplevelse, på tvers av departementer, etater og forvaltningsnivåer. Dette må selvsagt skje innenfor rammene av et godt personvern, herunder de nye personvernreglene som trer i kraft i mai i år. Effektiv verdiskaping rundt individets behov vil gi muligheter for brukerorienterte tjenester og en reell opplevelse av ett liv med én digital offentlig sektor.

Offentlig sektor er godt i gang med økt helhetstenking og brukerorientering. Datautveksling mellom virksomheter har foregått lenge, men har gjerne skjedd etter egen virksomhets behov. Med Brønnøysundregistrene og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin tjeneste «Felles datakatalog», får vi nå en felles løsning med standardiserte datasettbeskrivelser. Denne tjenesten gjør det enklere å gjenbruke informasjon, både for det offentlige og for andre virksomheter. En stødig og sikker grunnmur for informasjonsforvaltning gir kanskje ikke spektakulære historier og snorklippinger for politikere, men et økosystem av offentlige data vil kunne bidra til samhandling og utvikling av brukerorienterte tjenester.

Tilretteleggingen for ett liv med offentlig sektor, med individualisert dialog og helhetlige tjenester med utgangspunkt i livshendelser, er i gang, men det går for sakte. De høye siloene rundt de ulike ansvarsområdene må rives, og vi må få fart på tilpassingen av tjenestekjedene til brukernes liv. Småbarnsforeldre og andre ønsker et sømløst tjenestetilbud basert på egen livssituasjon, hvor rettighetene kommer av seg selv til rett tid. Det kan vi få til.

Marianne Andreassen
Administrerende direktør

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.