Om bloggen

Om bloggen

Lånekassens visjon er å bli oppfattet som den mest moderne offentlige virksomheten i Norge. Denne bloggen gir et innblikk i hvordan vi jobber for å nå dette målet.

Her kan du lese om hva vi gjør for å ta i bruk de mulighetene den teknologiske utviklingen byr på. Med over en million kunder, der hver kunde har sine behov, er Lånekassens kundedialog i størst mulig grad basert på selvbetjening og automatiserte løsninger. Vår strategi mot 2020 er å få til en stadig enklere, raskere og mer individuelt tilpasset digital dialog med kundene våre.

Lånekassen er for de fleste unge det første selvstendige møtet med offentlige tjenester. Vårt mål er at dette skal bli et godt møte. Vi vil at de skal få en god forståelse av rettigheter og plikter og oppleve at våre digitale tjenester er lette å bruke.

Lånekassens samfunnsoppdrag er å gjøre utdanning mulig for alle, uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsdyktighet og økonomiske og sosiale forhold. Vi skal også bidra til at samfunnet og arbeidslivet får tilgang på kompetanse og at utdanningen skjer under tilfredsstillende arbeidsforhold, slik at studiearbeidet kan bli effektivt.

Vi er en engasjert og lærende virksomhet som verdsetter erfaringsutveksling. På bloggen vil vi dele kunnskap og erfaringer, og håper du som leser benytter deg av kommentarfeltet om du har tilbakemeldinger.

Retningslinjer for kommentarfelt

Du er velkommen til å kommentere innleggene våre. Kommentarer blir publisert etter godkjenning.

Vi forbeholder oss retten til å slette innlegg som er ulovlige, krenkende eller på annen måte upassende. Vi aksepterer ikke spam, verving eller reklame på siden vår. Husk at du selv er ansvarlig for det du skriver.

Av personvernhensyn kan du ikke legge ut følgende informasjon, innlegget ditt vil i så fall bli slettet:

–opplysninger om helse/sykdom/uførhet eller annen sensitiv informasjon

– opplysninger om fødselsnummer, telefonnummer eller adresse/bosted, sivilstand eller inntekt.

– opplysninger om andre enn deg selv (f.eks. familiemedlemmer, kollega, nabo e.l.)

På bloggen svarer vi på spørsmål om innleggene vi publiserer her. Har du spørsmål om Lånekassens ordninger kan du finne svar på lanekassen.no. Vi kan ikke gi svar på din personlige sak her. Du har tilgang til alle søknader og opplysninger om kundeforholdet ditt på Dine sider på lanekassen.no

Finner du innlegg du opplever som krenkende eller som inneholder opplysninger du mener ikke bør forekomme her, kan du melde fra til nettred@lanekassen.no

Lånekassens personvernombud kan kontaktes på personvernombud@lanekassen.no

Lånekassen forbeholder seg retten til å justere disse reglene etter behov.